Detail News


  
UMMC INTERNAL AUDIT 2/2019
 Update on: 23/8/2019
 

Audit Dalaman PPUM Bil. 2/2019 telah diadakan selama 3 hari mulai 21 Ogos 2019 sehingga 23 Ogos 2019. Sepanjang 3 hari sesi audit, pasukan Auditor Dalaman PPUM yang dilantik iaitu seramai 44 auditor telah mengaudit 50 lokasi Jabatan/Unit di PPUM bagi memastikan kepatuhan kepada Standard SIRIM MS-ISO 9001:2015.

Di akhir Program Audit, pasukan auditor telah menyiapkan laporan dan penemuan audit. Pn. Ravi Chanthriga a/p Eturajulu, selaku Ketua Auditor juga telah membuat pembentangan dan melaporkan mengenai penemuan-penemuan para auditor berkenaan pada majlis Penutup Sesi Audit. Segala cadangan, teguran dan penemuan hendaklah diambil positif oleh pihak Jabatan/Unit dan mereka perlu membuat penambahbaikan sebaik mungkin. Hasil audit pada siri 2/2019 sebanyak 154 Nota Penambahbaikan dan 32 Ketidakpatuhan telah dilaporkan.

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai, 59100,
    Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

  • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
    Fax : 03-79492030

WEBSITE

  • WEBSITE : www.ummc.edu.my