Detail News


  
MASA MELAWAT DI PPUM
 Update on: 14/12/2016
 

NOTIS PENGUMUMAN UNTUK PELAWAT

BAGAIMANA MENJADIKAN LAWATAN ANDA LEBIH BAIK SEMASA MELAWAT PESAKIT DI HOSPITAL

PIHAK PENGURUSAN PPUM TELAH MERANGKA STRATEGI BAGI MENGEMASKINI GARISPANDUAN WAKTU MELAWAT. KAMI AKAN MELAKUKAN KAJIAN SELAMA DUA BULAN BAGI MENGENALPASTI RUANG UNTUK PENAMBAHBAIKAN DEMI KEPENTINGAN PESAKIT.

HASIL DARI KAJIAN INI AKAN DIGUNAKAN UNTUK PENAMBAHBAIKAN SISTEM MELAWAT DI PPUM YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2017. TARIKH PENGUATKUASAAN AKAN DIMAKLUMKAN

 1. PAS PELAWAT AKAN DIBERIKAN SEMASA KEMASUKAN KE WAD.
 2. SEORANG PESAKIT AKAN DIBERIKAN DUA PAS PELAWAT.
 3. SATU PAS PELAWAT MEMBENARKAN DUA ORANG PELAWAT SAHAJA.
 4. HANYA EMPAT ORANG PELAWAT DIBENARKAN MELAWAT PESAKIT PADA SATU MASA.
 5. PAS PELAWAT MENJADI TANGGUNGJAWAB PESAKIT/PEWARIS SENDIRI.
 6. PESAKIT/WARIS PERLU BERHUBUNG ANATARA SATU SAMA LAIN UNTUK MENDAPATKAN PAS.
 7. PELAWAT HENDAKLAH MENUNJUKKAN PAS PELAWAT DI KAUNTER PENGAWAL KESELAMATAN SEBELUM NAIK KE WAD


KERJASAMA DARI PIHAK ANDA AMATLAH DIHARAPKAN DAN DIUCAPKAN TERIMA KASIH.

 

ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my