Pengenalan


KATA-KATA ALUAN PENGARAH

 

Saya amat berbesar hati mengalu-alukan anda ke laman web rasmi Pusat Perubatan Universiti Malaya. Semasa anda melayari laman ini, anda akan mendapati bahawa asas penubuhan PPUM adalah bagi menjadi sebuah platform persediaan pendidikan pelajar perubatan dari Universiti Malaya, universiti tertua dan terulung di Malaysia, dengan itu motto kami, “Peneraju Pengajaran Perubatan”.

PPUM telah dibuka secara rasminya pada 5 Ogos 1968 untuk menjalankan tiga bidang utama pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan.

PPUM telah melalui perubahan besar dari struktur utama Fakulti Perubatan hinggalah kepada terbinanya beberapa menara untuk menampung permintaan yang semakin meningkat bagi menyediakan platform utama dalam pendidikan perubatan, penyelidikan serta menyediakan perkhidmatan berkualiti tinggi demi keselesaan pesakit.

Sejak itu, PPUM telah didorong dengan objektif utama: untuk menubuhkan, mengendali dan membangun pusat perubatan bertaraf dan bereputasi antarabangsa; Dan bekerjasama dengan Fakulti Perubatan dalam menyediakan kemudahan untuk pendidikan perubatan, latihan, penyelidikan, penempatan latihan kerjaya dan perkhidmatan perundingan bertaraf dunia.

PPUM sentiasa berusaha untuk mencapai taraf kualiti tertinggi bukan sahaja di Malaysia tetapi di peringkat dunia.

Matlamat kami untuk menyediakan pendidikan penjagaan kesihatan dan perawatan kesihatan yang cemerlang telah dipenuhi dengan kejayaan yang besar selama beberapa dekad dan kini akan terus kami berusaha untuk mencapai kecemerlangan global.

Berilah sokongan kepada PPUM untuk menjadi yang terbaik di dunia kerana kami akan sentiasa melakukan yang terbaik dalam penyampaian pendidikan kesihatan dan penjagaan kesihatan kepada masyarakat.

Terima kasih kerana menjadikan PPUM Hospital Universiti No 1 di Malaysia.


SEKILAS PANDANG PPUM

 

Apabila sebuah sekolah perubatan baharu diwujudkan, terdapat lebih daripada sekadar minat dalam dunia pendidikan perubatan. Terdapat juga harapan yang mendalam bahawa pusat pendidikan baharu ini akan memperbetulkan dan menghindarkan kesilapan intitusi terdahulu, menyesuaikan diri dengan kemajuan moden dan menyumbang kepada masa depan melalui kakitangan dan graduannya supaya taraf Perubatan semakin meningkat.

Setelah membuat keputusan pada tarikh kemasukan kelas pertama pelajar perubatan, Pusat Perubatan diatur sedemikian rupa sehingga setiap bahagian bangunan akan siap untuk dijajah beberapa minggu lebih awal dari masa yang diperlukan untuk program pengajaran . Kelas pertama dimasukkan ke dalam tahun pengajian pra-perubatan di Fakulti Sains pada bulan Mei 1963, tidak lama selepas jentolak pertama muncul di tempat kejadian. Dalam tempoh sepuluh bulan, Fasa I Pusat Perubatan, yang terdiri daripada blok pentadbiran dan jabatan praplinikal dengan makmal pengajaran dan penyelidikan mereka telah siap supaya tahun pertama kursus perubatan dapat dimulakan pada bulan Mei 1964 dengan 64 pelajar. Sementara itu, Fasa II bangunan, perpustakaan dan dewan kuliah, jabatan-jabatan klinikal Para dengan makmal pengajaran dan penyelidikan mereka meningkat dengan pesat melampaui fasa pertama. Bersedia tepat pada waktunya, kelas pertama berpindah untuk memulakan tahun kedua kursus perubatan mereka pada bulan Mei 1965. Ia terlalu berharap untuk bahagian hospital, blok menara 12 tingkat yang timbul dari podium tiga tingkat dengan rumitnya Perkhidmatan akan disediakan mengikut jadual untuk pelajar pada bulan Mei 1966. Ia tidak. Tetapi kelewatan ini berubah menjadi tujuan yang baik, dan para pelajar kami memulakan kerja klinik mereka di hospital-hospital daerah terpencil. Ia telah dirancang bahawa beberapa pos klinikal mereka akan berada di hospital-hospital daerah dan pusat-pusat di luar bandar, tetapi ia sepatutnya berlaku di kemudian hari dalam kursus perubatan mereka. Kami kagum namun dengan kematangan pesat mereka, pertumbuhan minat dan tanggungjawab di bawah syarat-syarat yang berbeza di mana mereka terpaksa sebahagian besarnya sendiri.

Keunikan keseluruhan projek ini bukan sahaja dalam kemajuan pesat, tetapi juga pada hakikatnya bahawa kemasukan dan pengajaran para pelajar diteruskan serentak dengan merancang dan membina, memesan dan memasang peralatan, merekrut dan melatih kakitangan. Satu lagi ciri penting projek Pusat Perubatan ialah Skim Latihan Kakitangan Akademik. Menyedari bahawa terdapat kekurangan guru-guru perubatan di seluruh dunia, Skema ini diperkenalkan pada awal tahun 1963 sebelum rancangan bangunan selesai sepenuhnya. Ia menyediakan pengambilan doktor muda kemudian dengan potensi akademik yang baik untuk latihan di luar negara di Jabatan Universiti terpilih sementara proses membina dan mendirikan Jabatan kita sendiri diteruskan.

Pada 5 Ogos 1968, UMMC dibuka secara rasmi oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Agung Tuanku Ismail Nasarudin Shah Ibni Almarhum Sultan Zainal Abidin untuk menyampaikan tiga bidang pengajaran, penyelidikan dan perkhidmatan utama. UMMC (dahulunya dikenali sebagai Hospital Universiti) adalah di bawah bidang kuasa Universiti Malaya Statute sejak 25 Mei 2000.

Kami telah dikenali sebagai UMMC sejak itu dengan tujuan utama ini:

 1. Menubuhkan, mengendali dan membangun pusat perubatan kedudukan antarabangsa dan reputasi;
 2. Untuk bekerjasama dengan Fakulti dalam menyediakan kemudahan untuk pendidikan perubatan, latihan, penyelidikan, magang dan perundingan

Hari ini, UMMC telah melalui perubahan besar dari struktur utama kemudahan itu sendiri kepada revolusi dalam bidang pendidikan perubatan. Kami akan terus berusaha untuk menyediakan perkhidmatan terbaik dalam penjagaan kesihatan dan rawatan kepada komuniti serta menyediakan platform utama dalam pendidikan perubatan.


PENTADBIRAN PPUM

 

UMMC was planned as an educational institution and as an integral part of the Medical Centre comes under the overall authority of the Council of the University of Malaya. The Hospital is financed by the University through the Ministry of Education. The latter Ministry and that of Health, the Treasury and the University are represented on the Hospital Board of Management together with two representatives of the public nominated by the Chancellor of the University. The Board ensures that the administrative procedures and decisions of the Hospital are in the public interest and serve the general good of the patient. It is also responsible for the financial management of the Hospital and service matters pertaining to general staff.

The Medical Advisory Committee ensures that the best possible patient care is offered throughout the Hospital. It evaluates the clinical work of the Hospital and makes recommendations upon policies as they affect patient care and on inter-departmental problems. It fosters close relationship among all hospital staff so as to ensure good clinical teaching of students.
Visi & Misi

Visi

PPUM sebagai hospital pengajar yang terunggul dan bertaraf antarabangsa.

Misi

 1. Memperkasakan modal insan yang berwibawa dan berkompetensi tinggi.
 2. Memacu kecemerlangan dalam penyelidikan klinikal.
 3. Melestarikan kedudukan kewangan yang mampan.
 4. Memartabatkan institusi melalui pengiktirafan dan akreditasi pendidikan dan penjagaan kesihatan.

Polisi

OSHE Policy

UMMC is commited to provide and maintain a safe and healthy environment for all its employees, students, patients, contractors and public againts any possible risks arising from its activities.

Quality Policy

UMMC will utilize all efforts and potential of every resource to produce the highest quality in education, health services, researches and administration.

This policy will be realized by every staff with commitment towards continuous improvement, through the implementation of current quality system.

ALAMAT

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMEL

 • Emel : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • No Tel : 03-79494422
  Faks : 03-79492030

LAMAN WEB

 • LAMAN WEB : www.ummc.edu.my