Jabatan Pembangunan Profesional dan Perkembangan PerubatanJabatan ini mula beroperasi pada 2 Mac 2020 dengan menggabungkan Kolej Sains Kesihatan, Bahagian Latihan dan Unit Perkembangan Perubatan bagi memenuhi matlamat Pengurusan PPUM untuk menjadikan organisasi ini sebagai hub pendidikan yang berkualiti.

Jabatan Pembangunan Profesional Dan Perkembangan Perubatan
Tingkat 2, Wisma R&D, Universiti Malaya
Jalan Pantai Baharu,
59200 Kuala Lumpur
03-2028 7015

Jabatan ini berperanan merancang dan menjalankan latihan secara berpusat untuk pelajar, staf klinikal, sokongan klinikal dan bukan klinikal seperti pengurusan dan pentadbiran. Jabatan turut bertanggungjawab membentuk dan melaksanakan program-program latihan akademik, latihan kompetensi dan perkembangan profesional untuk staf PPUM dan staf luar PPUM selaras dengan status PPUM sebagai Hospital Pengajar Universiti (HPU).

 • Bahagian Latihan dan Pembangunan Profesional (BLPP)
 • Bahagian Perkembangan Perubatan dan Sains Kesihatan (BPPSK)
 • Kolej Sains Kesihatan (KSK)
 • Professional Training and Development Division (PTDD)
 • Medical and Health Science Development Division (MHSDD)
 • College of Health Sciences (CHS)ADDRESS

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMAIL

 • Email : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • Phone No : 03-79494422
  Fax : 03-79492030

WEBSITE

 • WEBSITE : www.ummc.edu.my