Jabatan IntegritiUnit Integriti ditubuhkan selaras dengan Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2013 bertarikh 24 Julai 2013. Ianya bertujuan untuk mewujudkan sebuah unit yang berfungsi sebagai focal point kepada pengurusan isu-isu berkaitan integriti.

Unit Integriti
Aras 2, Kompleks Pendidikan Kejururawatan
Pusat Perubatan Universiti Malaya
Lembah Pantai, 59100 Kuala Lumpur
No. Tel : 03-79493811/3837/2387

Fungsi Unit

Unit Integriti (UI) bertanggungjawab untuk melaksanakan enam (6) fungsi teras seperti berikut:

 • Tadbir Urus
  • Memastikan tadbir urus organisasi dilaksanakan dengan efektif
  • Melaksanakan urusan pentadbiran dan kewangan unit
  • Memproses urusan penajaan latihan, penerimaan hadiah, penceramah jemputan dan permohonan mendapatkan tajaan luar bagi aktiviti rasmi Pusat Perubatan UM
 • Pengukuhan Integriti
  • Memastikan pembudayaan, penginstitusian dan pelaksanaan integriti dalam organisasi
  • Memantapkan amalan nilai-nilai murni melalui tindakan pencegahan dan pendidikan
  • Menyampaikan maklumat kepada organisasi berkaitan integriti bagi tujuan memberi kesedaran kepada warga organisasi berhubung isu-isu integriti
 • Pengesanan dan Pengesahan:
  • Mengesan dan mengesahkan aduan salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi serta memastikan tindakan susulan yang sewajarnya diambil
  • Melaporkan salah laku jenayah kepada agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab
  • Melaporkan kesalahan kecuaian perubatan melibatkan staf-staf selain dari tanggungjawab Jabatan Sumber Manusia kepada pihak majikan dan Majlis Perubatan Malaysia
  • Mengemukakan hasil siasatan kepada urus setia Jawatankuasa Tatatertib
 • Pengurusan Aduan
  • Menerima dan mengambil tindakan ke atas semua aduan/maklumat mengenai salah laku jenayah serta pelanggaran tatakelakuan dan etika organisasi
  • Memastikan tindakan susulan aduan dan syor siasatan dilaksanakan oleh jabatan yang berkenaan
  • Menyalurkan aduan salah laku tatatertib dan jenayah staf kepada SPRM atau mana-mana agensi penguatkuasaan yang bertanggungjawab
  • Menyelaras dan memproses aduan-aduan berkaitan pelanggaran integriti untuk disiasat mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh SPRM
 • Pematuhan
  • Memastikan pematuhan terhadap undang-undang dan peraturan yang berkuat kuasa
  • Memastikan kod etika jabatan dipatuhi
  • Mengadakan pemeriksaan secara berjadual dan tidak berjadual terhadap amalan, sistem atau tatacara pentadbiran agar teratur selaras dengan dasar-dasar dan peraturan yang ditetapkan
 • Tatatertib
  • Melaksanakan prosedur tatatertib dan surcaj untuk pertimbangan Jawatankuasa Tatatertib

Aktiviti Unit Integriti

 • Pengurusan Penerimaan Hadiah, Penajaan Latihan, Jemputan Ceramah/Kursus dan Penajaan Majlis Rasmi
  Memproses urusan penajaan latihan, penerimaan hadiah, penceramah jemputan dan permohonan mendapatkan tajaan luar bagi aktiviti rasmi Pusat Perubatan Universiti Malaya
 • Pengurusan Tatatertib
  Unit Integriti telah dipertanggungjawab untuk mengendalikan kes yang berkaitan dengan pelanggaran tatakelakuan seperti yang terkandung dalam Akta Badan-badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605).
 • Pelaksanaan Ops Ketik
  Aktiviti ini adalah bertujuan untuk memantau kehadiran staf PPUM dengan kaedah menyemak kehadiran melalui Portal Staf. Laporan aktiviti akan dibincangkan di Jawatankuasa Anti-Rasuah (JAR), PPUM untuk tindakan penambahbaikan.
 • Hebahan Integriti
  Objektif hebahan integriti adalah bagi meningkatkan kesedaran staf PPUM terhadap peraturan-peraturan yang berkuatkuasa. Hebahan ini dibuat secara bulanan yang dihantar melalui emel dan kekerapan hebahan sebanyak empat (4) kali setahun.
 • Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Anti-Rasuah (JAR)
  Mesyuarat JAR diadakan bagi membincangkan dan memutuskan tindakan yang berkaitan dengan 6 fungsi teras Unit Integriti. Kekerapan mesyuarat adalah tiga (3) kali setahun.ALAMAT

 • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
  Lembah Pantai, 59100,
  Kuala Lumpur, MALAYSIA

EMEL

 • Emel : ummc@ummc.edu.my

TEL

 • No Tel : 03-79494422
  Faks : 03-79492030

LAMAN WEB

 • LAMAN WEB : www.ummc.edu.my