ADMINISTRATION
• General Administration
• Training Management
• Logistik
SIASATAN DAN RISIKAN
• Melaksanakan tugas-tugas siasatan tanpa had
• Menyediakan laporan bertulis hasil siasatan
• Pengiring majlis/program khas
OPERASI
• Trafik
  - Pengurusan kawalan trafik dan lalulintas
  - Pengurusan kesalahan trafik
  - Rondaan luar bangunan (laluan kecemasan dan parker khas)
  - Pengurusan jadual bertugas syif
  - Pemerksaan syif
  - Menyediakan laporan syif
• Operasi 2 (A,B,C,D)
  - Kawalan pelawat dan kawalan keselamatan bangunan
  - Rondaan dan pemeriksaan keselamatan dalam bangunan
  - Pengurusan bilik kawalan keselamatan
  - Menyediakan laporan setiap syif
  - Pemeriksaan opersai syif
  - Pengurusan jadual bertugas