Organisation ChartADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai ,
    59100 Kuala Lumpur

EMAIL

  • Email: ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Toll Free: 03-79494422 Fax: 03-79492030

WEBSITE

  • Website: www.ummc.edu.my