Staff Information

NAMA : SITI HUFAIDAH BINTI KONTING
POSITION : PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN U44
DEPARTMENT : JABATAN OTORINOLARINGOLOGI
NO. TELEFON PEJABAT
(03 7949 xxxx)
: 0379493569/2853/2460
E-MAIL : hufaidah@ummc.edu.my
   

ADDRESS

  • Pusat Perubatan Universiti Malaya,
    Lembah Pantai ,
    59100 Kuala Lumpur

EMAIL

  • Email: ummc@ummc.edu.my

TEL

  • Phone No : 03-79494422
  • Fax: 03-79492030

WEBSITE

  • Website: www.ummc.edu.my